Med den nye selskabslov bør selskabsejere overveje, om selskaber fortsat er den rette opsparingsform – nogle kan med fordel overveje virksomhedsordningen.

Nu træder den nye selskabslov endelig i kraft. I hvert fald delvist. IT-udfordringer i Erhvervs- og selskabsstyrelsen har udskudt ikrafttrædelsen af den lov, Folketinget allerede i maj 2009 vedtog.

Formålet med selskabsloven har været at reformere, modernisere og forenkle de danske selskabslove. resultatet af kommissionsarbejde og efterfølgende politisk forlig er en samlet lov for kapitalselskaber, dvs. aktie- anparts- og partnerselskaber (kommanditaktieselskaber).

De 386 nye paragraffer giver selskaberne mere fleksible rammer at operere indenfor og introducerer en række nye begreber:

Skattemiljøer
Den formuende investor, der typisk også driver selvstændig virksomhed, har en række forskellige skattemiljøer at vælge imellem:

Der kan desværre ikke opstilles nogen universel prioriteringsrækkefølge. Individuelle forhold afgør, hvilke skattemiljøer, der bør foretrækkes. Men generelt bør selskabsejere overveje, om virksomhedsordningen med dens lavere aktiebeskatning skal opprioriteres og fylde lidt mere i den samlede portefølje.

Det vil dog være en forhastet konklusion at likvidere sit selskab uden videre. Skattelovgivningen er særdeles dynamisk i disse år, og ved at opretholde flere skattemiljøer opnår De en fleksibilitet, som kan komme dem til gode, den dag reglerne ændres igen.

Og når nedsparing bliver aktuelt, kan det være en stor fordel at kunne hæve fra det ’billigste’ skattemiljø først.

Denne artikel er også publiceret i magasinet FORMUE

Læs mere om mine erfaringer med arrangementer