Formuepleje er på alles læber og vinder som begreb indpas i sproget.

Der er mange ord for dét at pleje velhavende personers formuer: Kapitalforvaltning, private banking, wealth management og mange flere. Kær malkeko har som bekendt mange navne; mest populær er det bløde og mundrette formuepleje, som vinder indpas i sproget i disse år.

Et opslag i ordbogen…

Men hvad betyder egentlig ordet formuepleje, hvordan er det opstået og hvilken udbredelse har det? Vi forsøger at finde nogle svar. Formuepleje er endnu ikke optaget i Retskrivningsordbogen, men ordbogen Nye Ord definerer begrebet som det ”at arbejde med en formue, så den vokser”. Nye Ord definerer også ”-pleje” som et produktivt andetled i udvidet brug og som andet end personlig pleje i sundhedsmæssig sammenhæng. Der er masser af eksempler: Natur-, kunde-, vildt- og imagepleje.

Formuepleje og kapitalforvaltning bruges ofte i flæng, men der er i hvert fald i sproglig sammenhæng afgørende forskelle:

Rådgivning på højt niveau

Begrebet formuepleje som produktbetegnelse for dét at yde en omfattende privatøkonomisk rådgivning er formentlig opstået og har vundet udbredelse i takt med liberaliseringen af den finansielle sektor og virkeliggørelsen af det finansielle supermarked – samlingen af en lang række økonomiske serviceydelser som bank, realkredit, forsikring, pension og ejendomshandel under ét tag, i store finanskoncerner.

Denne udvikling blev i Danmark skudt i gang med de store bankfusioner i 1989 og er vokset med opsvinget op gennem halvfemserne og ind i enerne. Det nærmeste vi kommer en definition af bankernes formueplejekoncept er ved at gå til udlandet, hvor den brugerdrevne encyclopædi Wikipedia i sin engelske udgave definerer det parallelle begreb wealth management som en ”avanceret type af finansiel planlægning, som inkluderer private banking, boligrådgivning, juridisk rådgivning, investeringsrådgivning, skatterådgivning og porteføljestyring”.

På jævnt dansk vil vi karakterisere begrebet som investeringsrådgivning på et højere niveau. Og så er de fleste vist med på betydningen.

Børsen, nettet og medierne spreder budskabet

En Google-søgning på ”formuepleje” giver i øjeblikket mere end 60.000 hits – en enorm, men dog ikke dokumenterbar forøgelse i forhold til for bare et par år siden. En væsentlig årsag til væksten skal findes i børsnoteringen af de syv Formueplejeselskaber i 2006, der har ført til optagelsen på en lang række aktieportaler verden over. Læg dertil, at Formueplejeselskaberne hver dag offentliggør fondsbørsmeddelelser med opgørelser af indre værdi – meddelelser, som også spredes på alverdens aktiesider.

En opgørelse fra Infomedia, som er en fælles database for hundredvis af danske trykte og elektroniske medier, viser, at ordet formuepleje første gang optrådte i en dansk avis i 1980. Det var i øvrigt Politiken, som første gang satte ordet på tryk. Og der skulle gå ti år før ordet igen optrådte i 1990. Op gennem halvfemserne bredte begrebet sig langsomt i takt med velstandsstigningen, globaliseringen og internettets udbredelse for i 2005 at nå op på 129 forekomster. Med børsnoteringerne i 2006 eksploderede tallet nærmest med 586 forekomster. I første halvår af 2007 optræder formuepleje 422 i medierne – eller næsten lige så mange gange som i hele 2006. Tallene omfatter såvel formuepleje som sprog- og investeringsbegreb samt omtaler af de syv Formueplejeselskaber og Formuepleje A/S.

”Vi hedder det, vi laver”

Hvor kommer da Formueplejenavnet fra? Adspurgt forklarer ophavsmanden til det for nye tunger og ører særprægede navn, direktør Erik Møller, at navnet er inspireret af reklamebureauet Propaganda, som for snart mange år siden erklærede at ville hedde det, de laver. Herefter lå det i 1999 lige for at udskifte det tunge og slet ikke mundrette ”Plan Management” ud med det mere sigende, nuværende navn. Et navn, som ikke sjældent giver anledning til smil på nye læber, ligesom mange mennesker lige skal have firmanavnet én gang til, når de hører det første gang. Og så kan kommunikationsmanden blot glæde sig over, at kendskabet til begrebet formuepleje kommer helt af sig selv – samt, at vi ikke hedder Kapitalforvaltning.

Læs også

Medieomtale af “formuepleje” 1980-2010

“Vi akkumulerer …”