Infomedia hedder den database, danske journalister og medier bruger, når de skal researche en historie.

Infomedia overvåger for tiden 655 danske printmedier og 2500 danske webmedier. Læg hertil nyheds- og aktualitetsudsendelser i radio og TV samt en række udenlandske medier.

Men hvad med alle bloggerne, hvordan bliver de fundet?

Jo, Infomedia har indgået en aftale med overskrift.dk om at overvåge de for tiden 74.000 danske blogs registreret på overskrift.dk.

Du kan således tilmelde din blog på overskrift.dk og således sikre dig, at journalister finder dit blogindlæg, når de søger i infomedia.

Smart. Og gratis.

Tilmeld din blog på www.overskrift.dk

Læs mere om Infomedia