Aldersopsparing afløser kapitalpension i den nye skattereform 2012 og er samlet set et bedre tilbud til danskerne om at spare op til pension.

Fra 2013 får du ikke længere fradrag for indbetaling på kapitalpensionens afløser, aldersopsparing. Det maksimale indskud bliver tilmed næsten halveret fra 46.000 til 27.600 kr. Alligevel er den nye aldersopsparing en bedre deal end den gamle kapitalpension – og bedre end almindelig fri opsparing.

Her er fordelene:

  1. Intet skattesmæk ved udbetaling
    Du får ikke skattefradrag for indbetaling på en aldersopsparing – og det er faktisk en fordel. På den nuværende kapitalpension kan du indsætte op til 46.000 kr. og få fradrag i bundskatten. Med den seneste skattereform i 2009 er skatteværdien af fradraget nu nede på ca. 37% i en gennemsnitskommune. Og da du skal betale 40% afgift ved udbetaling, er dette element i kapitalpensionen decideret en ulempe for opspareren. Fremover kan du indsætte op til 27.600 kr. (svarende til det nuværende loft på 46.000 kr. korrigeret for den udskudte skat (40%) på udbetalingstidspunktet). Den reelle opsparing er således næsten den samme ved begge ordninger. Du får fortsat fordelen af den lavere pensionsbeskatning på 15,3%, som er væsentligt lavere end ved opsparing for almindelige frie midler placeret i bankindlån, obligationer eller aktier. Du kan faktisk godt indbetale mere end de 27.600 kr., men det koster en afgift på 20%, som skal imødegå fordelen ved den lave beskatning af afkastet af for store indbetalinger. Indbetalinger over beløbsgrænsen kan herefter blive på ordningen. Hvis du hæver din alderspension før tid, skal du også betale 20% afgift.
  2. Overgangsregel sikrer risikofri gevinst
    I 2013 kan du omlægge din gamle kapitalpension til den nye aldersopsparing med skattefordele. Ved omlægningen betaler du kun 37,3% afgift, mod 40% hvis du vælger at fortsætte din gamle kapitalpension. Det er således objektivt set en risikofri fordel at omlægge til den nye aldersopsparing. Hvis du allerede er fyldt 60 år og således er berettiget til at få udbetalt din kapitalpension, er det en god ide at vente med udbetalingen til efter 1. januar 2013. Du slipper da med 37,3% afgift mod 40%, hvis du får kapitalpensionen udbetalt i 2012. Det svarer til en skattefri gevinst på 2.700 kr. for hver 100.000 kroner, du har stående på din kapitalpension.
  3. Psykologiske fordele
    Endelig er der det psykologiske element: Fremover vil indeståendet på din konto eller værdien af dit værdipapirdepot være DINE penge, og ikke nogle du skal dele med staten. I dag er det sådan, at har du 100.000 kr. stående på en kapitalpension, så er det kun de 60.000 kr. der reelt er dine, idet du skal betale 40% afgift ved udbetaling. Og det er vel at mærke, hvis du venter til du fylder 60 år. Får du brug for pengene før, koster det en særafgift på 60% – og du vil da kun få udbetalt 40.000 kr. Fremover vil du i stedet for 100.000 kr. have en saldo på 63.000 kr. (100.000 kr. minus skattefordelen på 37%). De 63.000 kroner er til gengæld dine, og du får et bedre og mere realistisk overblik over, hvor meget du egentlig er god for.

Lovforslag om den nye skattereform 2012 er i øjeblikket i høring, og der kan ske ændringer inden reformen forventeligt vedtages endeligt i september. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside