Den nye S-R-SF regering vil sænke loftet for indbetaling på ratepension til bare 50.000 kr. Men der findes en måde at få ubegrænset fradrag i topskatten.

Danskerne skal betale 5 milliarder kr. mere i skat. Regeringen og Enhedslisten sænker loftet for indbetaling på ratepension til 50.000 kr. fra 2012.

Forslaget skal i 2012 og 2013 indbringe op mod 4 mia. kr. til statskassen, mens den varige effekt forventes at blive mere end en halv milliard kroner årligt. Resultatet er lavere pension til de 227.000 danskere, der sparer mere end 50.000 kr. op til pension hvert år.

– Men der findes faktisk andre måder at tilrettelægge en sund, langsigtet opsparing end ved at indsætte penge på en pensionsordning, siger direktør Bo Helligsøe fra Crescendo og fortsætter:

– Når ti investorer går sammen om at købe fx en ejendom, en solpark eller en vindmølle gennem et kommanditselskab (K/S) opnår du fuldt fradrag i topskatten som privatperson og samtidig er hæftelsen begrænset. Du kan således i princippet helt undgå at betale topskat.

Kommanditselskaber er en 1000 år gammel selskabsform, og ordet kommandit kommer af det franske commandite, (“det at stille kapital til rådighed”). Et kommanditselskab er ligesom et aktieselskab et selvstændigt retssubjekt, men ikke et selvstændigt skattesubjekt, og netop det har i en årrække været årsagen til den udbredte anvendelse af disse selskaber, fx til investering (Gyldendal, Den Store Danske).

– Investering i ejendomme, solenergi og vindmøller kan endvidere være med til at sikre en fornuftig risikospredning i din portefølje og således være et godt supplement til traditionel investering i obligationer, aktier og bolig.

– Endelig er skattelovgivningen særdeles dynamisk i disse år, og en ny skattereform er allerede annonceret i 2012. Derfor kan det være en fordel at sprede sin opsparing på flere forskellige skattemiljøer, slutter Bo Helligsøe fra Crescendo.

Derfor er sol- og vindenergi en god investering

Sol og vind er de reneste former for vedvarende energi, vi har, og udbygningen af solparker og vindmøller bliver støttet af stater over hele verden. Således er det nu muligt at kombinere høje danske skattefradrag med fx tyske subsidier. Resultatet er en investering, der på én gang kan hjælpe med at løse verdens klimaudfordringer og samtidig hjælpe den topskatteyder, som gerne vil spare op til alderdommen.

4 kontante fordele ved sol-og vindenergi

  • I Tyskland ydes lån på attraktive vilkår til solenergi. Det betyder, at projektet opnår lån til lav rente og at du som investor ikke hæfter for mere end dit eget indskud.
  • I Tyskland garanterer staten for at aftage elproduktionen til en fast høj pris gennem hele perioden. Det sikrer en stabil og forudsigelig indtjening.
  • I Danmark kan investorer gennem et K/S (kommanditselskab) opnå ubegrænset fradrag i topskatten ved investering i ejendomme, solenergi og vindmøller. Tjener du 1 million kan du således få fradrag i topskatten på mere end 600.000 kr. (bundfradraget på topskat er i 2011 kr. 389.900 kr.)
  • I Danmark kan sol og vind skattemæssigt afskrives som driftsmidler med op til 25% årligt. Det betyder højere skattemæssige fradrag i begyndelsen og dermed bedre projektøkonomi.

Hvem er sol-og vindenergi interessant for?

Tjener du mere end 389.900 kr. i 2011? Så bliver du ramt af topskatten. Med det nye loft for indskud på ratepension på 50.000 kr. er der sat grænse for fradrag i topskatten for almindelige pensionsindbetalinger.

Men med den gennemprøvede K/S-selskabskonstruktion får du på én gang mulighed for ubegrænset fradrag i topskatten og samtidig begrænset hæftelse. Selskaber og virksomhedsordninger kan også investere i solenergi med skattefordele.

Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

Crescendo har 10 års erfaring med investering i ejendomme, solenergi og vindmøller gennem kommanditselskaber, hvor investorer kan opnå ubegrænset fradrag i topskatten.

Denne artikel er også publiceret hos

Euroinvestor

Crescendo