Projekbeskrivelse

Jeg har bidraget ved udarbejdelsen af hundredevis af årsrapporter og halvårsrapporter – til banker, investeringsselskaber og andre virksomheder. Regnskabsfolkene har taget sig af det regnskabstekniske, mens jeg har været inde over processen i forbindelse med udarbejdelse af beretninger samt planlægning, opsætning, oversættelse, korrekturlæsning, indberetning til myndigheder, fondsbørs, distribution til investorer mv. Endvidere har jeg deltaget ved indkaldelser, præsentationer samt afvikling af de efterfølgende generalforsamlinger. Og endelig har jeg skrevet referater samt tilrettet og indberettet nye vedtægter mv.