Opdatering: Reglerne for aldersopsparing er ændrede, men principperne er de samme. 

Vil du have 1 eller 6 eller 32 millioner kroner at gøre godt med, når du går på pension? Spørgsmålet er ikke helt så tosset, som det måske kan lyde, for du har faktisk selv stor indflydelse på, hvor mange penge du kan forsøde den tredje alder med.

Du skal ’bare’ følge disse tre økonomiske grundregler:

  1. Spar mest muligt op
  2. Begynd tidligt og stop sent
  3. Søg det størst mulige afkast (rente)

Disse leveregler kan udledes af den såkaldte rentes-rente formel, hvor kn er din udbetaling, k0 er din indbetaling, r er renten og n er antallet af år, du sparer op:

Kn = k0 x (1+r)^n

Med denne formel i baghovedet er det nemt at stræbe efter den størst mulige opsparing.

Aldersopsparing i praksis

I praksis er der dog nogle begrænsninger. I tilfældet med den nye aldersopsparing er din indbetaling begrænset til 27.600 kr. hvert år. Og da du ikke kan gøre dig yngre end du er, kan du heller ikke forlænge opsparingsperioden. Men du kan begynde i dag og blive ved længst muligt. Det er således i praksis alene renten, du selv har indflydelse på: Du kan fx forhandle dig til en højere rente i banken eller investere i aktier, obligationer, ejendomme, solenergi, vindmøller mv. Vær dog opmærksom på, at afkast og risiko uløseligt hænger sammen.

Eksempel

For nemheds skyld antager vi, at du hvert år indskyder det maksimale beløb på 27.600 kr. (dette beløb bliver opreguleret hvert år) igennem et helt arbejdsliv på 50 år (fra 18 til 67 år).

Hvis du slet ikke opnår noget afkast (0% årligt), vokser din aldersopsparing til 1,4 millioner kroner. Og ved hhv. 5% eller 10% årligt afkast vil din aldersopsparing vokse til 6 eller 32 millioner kroner. Kan du opnå 15% årligt, vokser din aldersopsparing til svimlende 199 millioner kroner.

Lovforslag om den nye skattereform 2012 er i øjeblikket i høring, og der kan ske ændringer inden reformen forventeligt vedtages endeligt i september. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Denne artikel er oprindelig udgivet på crescendo.dk.

Note: Beregningerne tager for overskuelighedens skyld ikke højde for skat, inflation, omkostninger mv.