”Det er en OM’er”, indrømmede en hårdt presset skatteminister for rullende TV-kameraer om den nye skattelov, som med ét slag indførte et helt nyt beskatningsprincip i Danmark; fiktionsprincippet.

Hastigheden og vilkårligheden i skattelovgivningen har nået helt nye højder de seneste 12 måneder. Seneste skud på stammen kom, da Folketinget i foråret indførte – ikke realisations- eller lagerbeskatning – men fiktionsbeskatning: Et enigt folketing (på nær Enhedslisten) ønskede, trods en række saglige protester i form af høringssvar og udvalgsforetræde, at beskatte aktieinvestorer af gevinster, de aldrig har haft.

Men efter måneders retsusikkerhed og frustrationer kan de berørte selskabsejere tilsyneladende nu ånde lettede op – Folketinget når efter tidsplanen akkurat at redde dem inden juleferien. Men det har været en opvisning i – i bedste fald – lovsjusk og mediemagt.

Formuepleje og adskillige andre organisationer og virksomheder har gang på gang under lovgivningsprocessen påpeget denne åbenlyst urimelige beskatning af fiktive gevinster – men uden held. Efter to høringssvar, spørgsmål til ministeren og et foretræde for Folketingets skatteudvalg måtte vi konstatere, at der ikke var lydhørhed overfor – i vores optik – saglige argumenter imod urimelig beskatning.

Først da to aktionærer i Formueplejeselskaberne, Lars-Werner Schmidt og Laurids Iversen – flere måneder efter lovens vedtagelse – i Morgenavisen Jyllands-Posten og TV2 Østjylland fremlægger dokumentation for, at de risikerer en samlet beskatning på mere end 700.000 kr., selv om de reelt ingen gevinst har haft, lykkedes det at råbe politikerne op.

Læs hele artiklen i Foreningen Danske Revisorers tidsskrift – Danske Revisorer

Omtale

Sagen er omtalt i:

TV2 Østjylland

Morgenavisen Jyllands-Posten